Παραδοσιακές αλμύρες γεύσεις

 

     Παξιμάδια κρίθινα                   
     Παξιμάδια σταρένια
     Παξιμάδια σικάλεως
     Ντάκος σίμικτος
     Ντακάκια σίμικτα μικρά